Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Alergénová imunoterapia vakcínou Pollinex ( Rye, Tree, Ragweed), Phostal

V prípade ak Vám bola odporučená takáto forma liečby alergického ochorenia na základe klinických príznakov, výsledkov kožných testov a laboratórnych vyšetrení a  s liečbou ste súhlasili sú pre Vás dôležité nasledovné informácie:

 1. Liečbu podávame mimo sezóny - lekár podľa typu alergénu vo vakcíne sa s Vami dohodne o najvhodnejšom čase podávania. Schéma liečby je individuálna podľa typu vakcíny a aktuálneho stavu. Dodržujte odporúčaný interval pre Váš typ vakcíny.
 2. 2Injekcie podávame v ambulantných hodinách od 8 hodiny – najneskôr pol hodinu pred ukončením ordinačných hodín. Nie je nutné sa na ne objednávať. Poprosíme sledovať neprítomnosť lekára a sestričky v ambulancii na našej stránke – aktuálne informácie. Ak nie je jeden z tímu prítomný injekcie nepodávame! O neprítomnosti lekára nájdete informácie aj na VUC stránke. Injekcie podávame pomedzi vyšetrovaných pacientov. Nakoľko pri každej injekcii Vás musí vyšetriť lekár, poprosíme rezervujte si dostatočný čas, lekár musí ukončiť vyšetrenie pacienta v ambulancii a pacientov, ktorí sú vo vyšetrovacom procese a až následne sa Vám môže venovať.
 3. Na podanie injekcie prichádza pacient zdravý, bez zvýšenej teploty a pocitu choroby, bez prejavov akútneho herpesu, nie v čase liečby antibiotikami.
 4. V prípade objavenia sa nových ochorení, nových liekov indikovaných iným lekárom počas liečby – viď kontraindikácie podania tejto liečby, je dôležité o tomto fakte vopred informovať lekára. O všetkých zmenách vo vašom zdravotnom stave informujte lekára.
 5. Nakoľko sa jedná o podanie alergénu a môže sa vyskytnúť aj závažná nežiadúca reakcia, po podaní injekcie pacient čaká v čakárni 30 minút. Hlási každú reakciu, aj lokálnu ( aj neskoršiu ak sa vyskytla doma ). Po 30 minutách po podaní injekcie sa ohlási personálu, ktorí kontroluje miesto vpichu.
 6. Počas podávania injekcie ani nasledujúich 30 minút nie je vhodné mať v ústach cukríky, žuvačky. Prosíme nekonzumujte ani jedlo.
 7. Prosíme ak prichádzate na injekciu neberte si so sebou malé deti, v prípade reakcie po injekcii sa nevieme zabezpečiť dozor pre deti.
 8. Po prevzatí lieku z lekárne pacient ho uloží do chladničky a následne prinesie celé balenie k prvému podaniu do ambulancie. Po dohode je možné zabezpečiť jeho prenos priamo z lekárne do ambulancie spoločnosťou Myelli. Liečivo hradí pacient v takomto prípade na účet lekárne.
 9. Tri dni pred a tri dni po injekcii si dajte Váš antialergický liek.
 10. V deň podania neplánujte väčšie fyzické zaťaženie, nekonzumujte alkohol 24 hodín pred a po podaní injekcie, v prípade vyčerpanosti , zvýšeného stresu , nevyspatosti – presuňte podanie injekcie.
  Ak užívate psychotropné látky ohláste to lekárovi!
 11. U detí do 18 rokov vakcínu podávame len v sprievode rodiča ( v prípade sprievodu iných členov rodiny nad 18 rokov – poprosíme rodiča napísať splnomocnenie o sprievode).