Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Online objednávanie na odber krvi a kontrolné vyšetrenie je určené len pre pacientov, ktorí sú už zaradení do našej ambulancie. 

Noví pacienti sa objednávajú  na vyšetrenie výlučne telefonicky alebo osobne v ambulancii (toto neplatí pre výdychové testy na intolerancie a epikutánne testy, PEP test )Pre nových pacientov sú vyčlenené osobitné termíny, nezaradené do online kalendára. PEP  test môžete sa  zastaviť pre  skúmavku v ordinačných hodinách nie je nutné volať 

Vyberte si typ zákroku, na ktorý sa chcete objednať kliknutím na príslušnú linku. Načíta sa kalendár s ponukou termínov, kedy sa vykonáva daný typ zákroku. Veľmi  pekne prosíme  zadajte  správne,  neobjednávajte sa  do výdychových testov na intolerancie ak  sa jedná o vyšetrenie- zablokujete nám 3 hodinové vyšetrenie a prístroj.  Ak si prosíte test ISAC test  - napíšte mail a zanechajte kontakt(podrobné info  na stránke ) Dakujeme