Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Laboratórne vyšetrenia

Informácie k odberom

Na objednané kompletné laboratórne vyšetrenia prichádza pacient nalačno. Vhodné je vypitie dostatočného množstva vody. Niektoré čiastkové laboratórne vyšetrenia je možné robiť aj počas dňa kedy nie je nutné, aby pacient bol nalačno ( bližšiu informáciu Vám podá lekár).

Poradie pacientov na odber krvi sa určuje podľa príchodu, čas potrebný na jedného pacienta je individuálny a nevieme ho dopredu predpovedať.

V čase určenom na odbery – majú prednosť odbery ( injekcie, objednávanie termínov, recepty, konzultácie vydávame až v časovom priestore po vykonaní odberov)

Pacient, ktorému pri odberoch je „ na odpadnutie“ , nech to vopred zahlási personálu, odber vykonáme  v ľahu.

Kompletné výsledky laboratórnych vyšetrení s následným plánovaným ďalším liečebným postupom je nutné osobne konzultovať s lekárom a dohodnúť si výsledkový termín. Len o niektorých čiastkových  výsledkoch ( po dohode s lekárom ) sa môžete informovať telefonicky. Zdravotná sestra o výsledkoch vyšetrení neinformuje – vydá len informáciu, či sú už skompletizované a dohodne výsledkový termín ak nebol predtým dohodnutý.

V prípade plánovaného odberu, ak pacient ochorie, berie antibiotiká - poprosíme zrušiť termín - telefonicky, mailom, sms a objednať sa na nový odberový termín.  Pred niektorými odbermi je nutné vysadiť antihistaminiká, lekár Vás na túto skutočnosť upozorní.

Iné odbery ako indikované lekárom na žiadosť pacienta vykonáme len v priamej platbe podľa platných cenníkov laboratórií. Takéto laboratórne vyšetrenie uhrádza pacient priamo v odberovom centre laboratória. V prípade ak iný lekár v čase nášho odberu plánuje odber krvi a chceme pacienta, najmä detského pacienta ušetriť ďalšieho vpichu – vykonáme dané požadované vyšetrenie v prípade, že pacient má žiadanku s daným plánovaným vyšetrením od indikujúceho lekára .

Prosíme pacientov, ktorí majú diagnostikovanú hepatitídu typu B, C a HIV infekciu , resp. karanténu pre infekčné ochorenia, aby informovali o tejto skutočnosti