Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Lekár

MUDr. Zuzana Abaffyová

Pregraduálne vzdelanie

 • 1990 – 1996 Fakulta medicíny Komenského univerzita, Bratislava 

Postraduálne vzdelanie

 • 1999 - Špecializácia v odbore Pediatria
 • 2004 - Špecializácia v odbore klinická imunológia a alergológia   
 • 2010 - Certifikát - Základný kurz akupunktúry

Školy a kurzy EAACI (Európskej akadémie alergológie a klinickej imunológie)

 • Alergické Reakcie na lieky , 2011, Verona , 2012 odborný pobyt na klinike vo Verone
 • Exacerbácia astmy: rizikové faktory a menežment, 2012, Talin
 • Potravinová alergia, 2012, Viedeň
 • Alergické reakcie na lieky od fenotypu ku genotypu, 2013, Malaga
 • Skorá diagnostika a liečba alergických ochorení u detí,  2015, Taormina
 • Potravinová alergia, El Escorial, 2015
 • Kurz pediatrickej alergológie a imunológie, Open medical institue, the Childrens Hospital of Philadelphia, 2014, Salzburg

Pôsobenie  

 • 9/1996  - 9/ 2005   - II. detská klinika Detská fakultná univerzita v Bratislave
 • 1997 pobyt na infekčnej pediatrickej klinike, Belo Horizonte, Brazília 
 • 9/ 2005 - 9/ 2007  -  odborný lekár ( imunoalergológia )  Pneumoalergo-centrum, Bratislava 
 • 10/ 2007 -1 / 2014  - Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o,  Kudláková 7 , Bratislava – odborný lekár v odbore imunoalergológia a vedúci lekár denného stacionára  pre deti s respiračnými ochoreniami
 • 2009-2013 Medicover, Bratislava: čiastokový úväzok imunoalergológia
 • 2014 Medissimo, Bratislava – čiastkový úväzok imunoalergológia
 • Od 2015 – Imuline, Bratislava – odborný lekár Imuno-alergológia

Som členkou Slovenskej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu, Slovenskej pediatrickej spoločnosti a  Európskej akadémie alergológie a klinickej imunológie. Prednášam na odborných podujatiach a publikovala som niekoĺko publikácii v domácich odborných časopisoch, som spoluautorkou niekoľkých odborných publikácii.

 

Zdravotná sestra

Mgr. Melinda Remišová

Vzdelanie

 • 2014 - 2009  Vysoká škola sv. Alžbety, Bratislava- verejné zdravotníctvo
 • 2002 - 2003  SZU, Bratislava- Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, špecializácia
 • 1995 - 1998  SZŠ MUDr. I. Hálka, Bratislava- diplomovaná všeobecná sestra

 Pracovné skúsenosti

 • Od 2022 Imuline s.r.o., Bratislava
 • 2007 - 2022 Pharmaceutical Research Associates SK s.r.o., Bratislava, vedúca sestra
 • 2003 - 2007 Pharmacon Research s.r.o., Bratislava, sestra
 • 2002 - 2003 ARO, NÚTaRCH Bratislava, sestra
 • 1998 - 2002 Metabolická jednotka intenzívnej starostlivosti, NÚTaRCH Bratislava, sestra