Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
MUDr. Zuzana Abaffyová

Lekár

MUDr. Zuzana Abaffyová

Pregraduálne vzdelanie

 • 1990 – 1996 Fakulta medicíny Komenského univerzita, Bratislava 

Postraduálne vzdelanie

 • 1999 - Špecializácia v odbore Pediatria
 • 2004 - Špecializácia v odbore klinická imunológia a alergológia   
 • 2010 - Certifikát - Základný kurz akupunktúry

Školy a kurzy EAACI (Európskej akadémie alergológie a klinickej imunológie)

 • Alergické Reakcie na lieky , 2011, Verona , 2012 odborný pobyt na klinike vo Verone
 • Exacerbácia astmy: rizikové faktory a menežment, 2012, Talin
 • Potravinová alergia, 2012, Viedeň
 • Alergické reakcie na lieky od fenotypu ku genotypu, 2013, Malaga
 • Skorá diagnostika a liečba alergických ochorení u detí,  2015, Taormina
 • Potravinová alergia, El Escorial, 2015
 • Kurz pediatrickej alergológie a imunológie, Open medical institue, the Childrens Hospital of Philadelphia, 2014, Salzburg

Pôsobenie  

 • 9/1996  - 9/ 2005   - II. detská klinika Detská fakultná univerzita v Bratislave
 • 1997 pobyt na infekčnej pediatrickej klinike, Belo Horizonte, Brazília 
 • 9/ 2005 - 9/ 2007  -  odborný lekár ( imunoalergológia )  Pneumoalergo-centrum, Bratislava 
 • 10/ 2007 -1 / 2014  - Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o,  Kudláková 7 , Bratislava – odborný lekár v odbore imunoalergológia a vedúci lekár denného stacionára  pre deti s respiračnými ochoreniami
 • 2009-2013 Medicover, Bratislava: čiastokový úväzok imunoalergológia
 • 2014 Medissimo, Bratislava – čiastkový úväzok imunoalergológia
 • Od 2015 – Imuline, Bratislava – odborný lekár Imuno-alergológia

Som členkou Slovenskej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu, Slovenskej pediatrickej spoločnosti a  Európskej akadémie alergológie a klinickej imunológie. Prednášam na odborných podujatiach a publikovala som niekoĺko publikácii v domácich odborných časopisoch, som spoluautorkou niekoľkých odborných publikácii.

 

Odborná zdravotná sestra

Stopková Alžbeta

 • 1981 ukončené stredoškolské vzdelanie
 • 1986: osvedčenie pre prácu v obvodnej detskej ambulancii
 • 2003: diplom ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

Pôsobenie:

 • 1981 – 1983  sestra - JIS infekčná klinika, Bratislava
 • 1984 – 1988  detská sestra na pediatrickej ambulancii
 • Od 1988 – 1999  sestra pri lôžku - Detské sanatórium pre deti s ochoreniami dýchacích ciest
 • 1999 – 2002 vrchná sestra - Detské sanatórium pre deti s ochoreniami dýchacích ciest
 • 2002 – 2014 odborná sestra v imunoalergologickej ambulancii, Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o.
 • Od 2014 odborná sestra v imunoalergologickej ambulancii, Imuline s.r.o.