Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Pondelok: 7.00 - 15.00
6.30 ‐ 7.00 príprava ambulancie
7.00 ‐ 8.00odbery biologického materiálu
8.00 ‐ 15.00ambulantné výkony
15.00 ‐ 16.30administratíva (spracovanie výsledkov, príprava odberov , ostatné administratívne úkony, zabezpečenie technickej prevádzky)
Utorok: 7.00 - 14 .00
6.30 ‐ 7.00príprava ambulancie
7.00 ‐ 8.00odbery biologického materiálu
8.00 ‐ 14.00ambulantné výkony
14.00 ‐ 16.30administratíva
Streda: 7.00 - 14.00
6.30 ‐ 7.00príprava ambulancie
7.00 ‐ 8.30odbery biologického materiálu
8.30 ‐ 14.00ambulantné výkony
14.00 ‐ 16.30administratíva
Štvrtok: 7.00 - 15.00
6.30 ‐ 7.00príprava ambulancie
7.00 ‐ 8.30odbery biologického materiálu
8.30 ‐ 15.00ambulantné výkony
15.00 ‐ 16.30administratíva
Piatok: Klinický deň