Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Niox – FeNO : stanovenie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu

NIOXVyšetrenie vydychovaného oxidu dusnatého patrí k moderným vyšetrovacím metódam na zistenie a kontrolu alergického zápalu v dolných dýchacích cestách pri prieduškovej astme.

V súvislosti s astmou, ochorením, ktorého podstatou je práve chronický alergický zápal dýchacích ciest je dôležité zistenie, že koncentrácia NO vo vydychovanom vzduchu astmatika výrazne stúpa. V súčasnosti je to najcitlivejšia metóda na stanovenie alergického eozinofilného zápalu v dýchacích cestách, pretože oxid dusnatý pľúca zdravého človeka vylučujú len v minimálnom množstve.

V čom nám vyšetrenie oxidu dusnatého môže pomôcť?

  • V diagnostike bronchiálnej astmy spolu s ostatnými diagnostickými metodikami ako spirometria, bronchoprovokačné testy
  • V monitoringu efektu liečby: sledovanie účinnosti liečby, možnosť určenia najnižšej účinnej dávky inhalačných kortikosteroidov, ktorá dostatočne kontroluje alergický zápal v dýchacích cestách
  • Umožňuje predvídať akútne zhoršenie prieduškovej astmy ešte pred objavením sa klinických symptómov.

Od akého veku je možné vyšetrenie realizovať?

  • Vyšetrenie väčšinou zvládnu deti od veku 4 rokov, vhodný je tréning v domácom prostredí – 6 sekundový kontinuálny výdych

Ako sa na vyšetrenie pripraviť?

  • 15 minút pred vyšetrením by mal byť pacient v kľude

  • Pacient by nemal 2 hodiny pred vyšetrením jesť, piť ani fajčiť, nemal by mať fyzický výkon

Priebeh vyšetrenia

Pacient drží prístroj svojimi rukami a maximálne vydýchne mimo prístroj. Cez špeciálny náustok s filtrom sa maximálne nadýchne z prístroja, krátko zadrží dych a stredným úsilím vydychuje do prístroja v trvaní 6 sekúnd. Správnu silu výdychu pacient vidí na obrazovke počítača alebo je zvukovo kontrolovaná. Výsledok vyšetrenia je do 2 minút. Vyšetrenie vykonávame na prístroji NioxMino firmy Aerocrine Švédsko

Vyšetrenie nie je hradené zdravotnými poisťovňami, robíme ho aj pacientom, ktorí nie sú evidovaný v našej ambulancii, buď na požiadanie iného lekára alebo na požiadanie pacienta

Cena je 30 Eur + pre nesledovaných pacientov v našej ambulnacii zhodnotenie s konzultáciou 12Eur.