Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Milí rodičia,

pred prvovyšetrením si vytlačte dotazník a pripravte si prosím písomne odpovede na otázky v dotazníku.

Obtiaže popíšte prosím stručne .  Dotazník nám odovzdáte pre prvým vyšetrením v našej ambulancii. Neposielajte ho mailom prosíme

Ďakujeme.