Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Milí rodičia,

pred prvovyšetrením si vytlačte dotazník a pripravte si prosím písomne odpovede na otázky v dotazníku. Dospelí  vypisujú v ambulancii

Obtiaže popíšte prosím stručne .  Dotazník nám odovzdáte pre prvým vyšetrením v našej ambulancii. Neposielajte ho mailom prosíme

Dotazníky  k epikutánnym testom  zvlášť  , vtedy netreba  dotazník pred  prvovyšetrením 

Ďakujeme